Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Székely humor:

 
 
Subject: Fwd: FW: Székely humor
 
 

 

 

Bánatosan ér haza az öreg székely a munkából.

Aszongya az asszonnak:

-Te Márti, bé kell valljam néked, mostanába ollan másodprímásnak érzem magamot ebbe a házasságba!

Erre az asszony egyet húz a vállán s aszongya:

-Folyton bolondságokon töröd a fejed János. Máskülönben es, amilyen furujád van neked,

annak kéne örvendjél, hogy egyáltalán még benne vagy a zenekarba...       

A székely bémegy a városba a komájával az orvoshó. A kivizsgálás után elindulnak hazafelé.
        Kérdi a koma: mit mondott a doktor?
        -Aszonta: szarkómám van.
        -Há' ugyanbeza hunnét ösmer ingöm az a doktor?        Meghal a székely, a temetésen a pap szívhezszóló prédikációt mond.

Kihangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen remek férj és apa volt.

Az özvegy szipogva odaszól nagyobbik fiának:
        - Menj, fiam n
ézzé' belé a koporsóba, eisze nem jó temetésre  jöttünk.        -Kész van-e a házi fiam?

-Igen édesapám, jőjjön kóstolja meg!


        A székely elvett egy dolgos, de csúnya lányt. A menyecskét bántotta kinézete, mindegyre mondogatta:

-Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én milyen csúnya vagyok.

Az ura bólogatott egy ideig, majd azt mondta:

-Ne sajnáltasd magadot, Bözsi, me' te csak a tükör előtt látod magadot. De mit szóljak én, aki egész nap látlak?


        A gyilkos szembeáll a székellyel:

- Pénzt vagy életet!

- Há'... én eisze inkább az életet választom, me' ha má' meghóttam, mit es kezdenék a pénzzel?   

Gyergyói legények kéreztetik a lányt a bálba. Az apa ellenkezik, mire az egyik legény:
        - Apjok, meg se csejszük, meg se bajszuk,reggelre haza duvajszuk...        Hazakíséri Mózsi Julcsát a bálból. Nekinyomja a kerítésnek, de Julcsa ellenkezik:

-Hagyj békit, nem vagyok én olyan!

Mózsi elengedi:

-No, jól van, én akkó megyek hazafelé. Mongyá' valami biztatót neköm.

-Nincs rajtam bugyi.       Kérdi a székely asszony a leányától:-
        Miko' Mózsi megcsókolt, mé' nem rikótottá'?

- Amiko' csókolt azé'  me' foglalt vót a szám. Utána má' nem vót értelme.       A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét,a fiú meg a lovat vezette.

Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.

-Nem én rontom el, hanem édesapám!

-Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna visszafeleselni az apámnak.

-Vót is magának apja?

-Vót bizony, különb, mint neked!        Ügyvédet hív az öreg székely, hogy lediktálja a végrendeletét:

-A falunak adományozom azt a lovat, amelyiket a múlt héten elloptak tőlem.

De ha méges megkerülne, akkor legyen a Pista fiamé.        Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:

-Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni legalább egy napra?

-Szerettem vóna. Há' maga?       Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:

-Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő kapta.

Azt mondja a székely:

-Itt olyan lassan mennek, hogy sógor kifeküdt a sínre, me´öngyilkos akart lenni, s éhen hótt.        Nagyon beteg az öreg székely. Hazajön Magyarországra elszármazott leánya,

odamegy a betegágyhoz, és kérdezi feldúltan:

-Maga erősen beteg, édesapám, szóltak-e az orvosnak, valaki hívta-e?

Azt mondja az öreg:- Nem ke', leányom. Mű itt a faluba' természetös halállal szoktunk meghalni.        Baba született székelyéknél. Pár év eltelik,a gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik.

Egyetlen baj, hogy nem szólal meg. Betölti a hat éves kort, de semmi.

Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.

Az idő múlik, végülis a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, csakis az ő fiacskájuk.

A tizennegyedik születésnapján ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.

Egyszer csak megszólal a gyerek:- Sót!

Az egész család meglepődik.

- Jajj, de boldog vagyok! - szól az anyja. - Te beszélsz fiam?

- Beszélök.

- Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?

- Eddig ölég sós vót a leves.       A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredára. Kéri, mutassák meg neki a legöregebb favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki:

-Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?

-Nyolc.

-Miből?

-Gyolcsból.

-És most az új rendszerben hány van?

-Kettő.

-Miből?
        - Abból a nyolcból.

 

        A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:

-Harapnak a halak?

-Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg nyugodtan!        Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr gyanakodva megállítja:

- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?

- Harmatlevet.

- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg!

Pfúúúj! Ez borzalmas. Na,gyorsan menjen el innen!

- Gyí Harmat!        Kapaszkodva áll a székely az ülések között a vonaton. Mondják neki:

-Jöjjön, üljön le, bácsi!

-Nem ülök le. Sietek!        A kommunista rendszerben énekel a székely a szilveszteri mulatságban:

- Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentjeeeeee...

Jő a milicista:

- Na, jöjjön velem, János bácsi!-

Há' métt mennék?

- Az ének miatt.

- Ne 'jedjen meg, nem most izente.        Pesti turistabusz áll meg homoródi borvízforrásnál, a székely tölti a korsóját. Kérdezik a turisták tőle:

-Mióta hordja a vizet innen bácsi?

-Mióta az eszemet tudom.

-Mire jó a borvíz?

-Szomjúságra, lelkem.

-Meddig áll el a víz, bácsi?

-Meddig el nem fogy.        Két székely a mezőn tántorog hazafelé, amikor meglátják a legelésző lovakat.

Mondja az egyik:

-Ej, de irigy vagyok a lovakra, komám!

-Há' mé' teee?

-Me' négykézláb mehetnek.        A székely a városban vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, kérdezi a pincért:

- Tessék mondani, itt kinek ke' fizetni?

- Nekem.

- No, há' ez az első vendéglő, aho' nem neköm ke'!        A székely lógatja fejét a kocsmaasztal mellett:

- Ha fel t'ok állni innét, menyek, kérek egy decit. Ha nem t'ok, akkó eisze elmenyek haza...        Mózsibá' elmenyen az orvoshoz, mert fáj a feje. A doktor megvizsgálja, jobbról es balról,

megütögeti, megszuszogtassa, s a fejét csóválva mondja:

−Nem tetszenek a leletei, hajjaje. Mit szokott maga reggelizni?

−Én-e? Egy kicsi kolbászt, juhsajtot, rántottát tíz tojásból, s szalonnát. Előtte két pohárka szilvapálinkát.

−És mit szokott ebédelni?

−Megeszem a reggelről maradott kolbászt, szalonnát, utána faszulykalevest,ekkora csülökkel,
        né, s osztán lenyomtatom tőtött káposztával. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána egy fél
liter bort.

−Vacsorára?

−Megeszem a délről maradt faszulykalevest, a csülköt, utána szalonnát, kolbászt,hagymát, s túrót.

Na de előtte két pohár szilvapálinkát, utána fél liter veresbort.

−Jaj Mózsi bá', ez nem egészséges! S hogy áll a koleszterinje?

−Mint a cövek!        Kopogtatnak az ötvenes években, hajnalban Marcsa néni ajtaján. Kiszól:

-Ki az?

-Mi vagyunk az agitátorok!

-Mit akarnak?

-Beszélgetni!

-Hányan vannak?

-Hárman.

-Hát akkor csak nyugodtan beszélgessenek.        Nagypatak tetején kijő a gazda a házból tél elején, reggel. Meglátja a szomszédot, odakiált:

- Há' e hó-e, hééééé?

- Há' e hó há'!        Leszállnak a székelyek Madridban a buszról. Odajön egy spanyol:

- Ola!

Kérdi az egyik székely:

- Komám, hallád-e e' mit mondott?

A másik szembeáll a spanyollal:

- Idefigyelj! Nekünk ne oláhozz, me' kitekerem a nyakadot!        János bácsi Gyergyóban, a vendéglőben reámordul a pincérre:

-Ebbő' a tyúkhúslevesbő' hova lett a  tyúk?

-Hova-hova! Magát se főztük belé a székelykáposztába!

 

 

        Mondja a sorozóorvos a székely  legénynek:

-Taszítsa le a nadrágját és hajoljon előre!

Hátulról nézelődik a doki és kérdezi:

-Van lyukas foga?

-Mé'? Onnan látszik?        Székely bácsi mondja:

– Persze, öt politikus ment mint az állat, nekimentek a fának, és szanaszét repültek.

–És most hol vannak a sérültek?

–Eltemettem az összest.

–Úristen, és ha még éltek?

–Hát, egyik-másik szólt, hogy ő még él, de én már nem tudok hinni ezeknek...        Székely bácsi éjféltájban nyögve kászolódik ki az ágyból.

- Mi a bajod? Hová mégy? – kérdezi a felesége.

- Megyek a pincébe egy kis borért.

- Talán csak nem bolondultál meg, hogy éjfélkor bort akarsz inni?

- Nem innám én, édes anyukám, de mikor álmomban három tál töltöttkáposztát ettem meg egy ültömben. Erre már muszáj inni, mert különben megcsömörlök.        Két öreg székely beszélget:

- Lusták ezök a mai fiatalok! Én annak idejibe 15 kilométerre es elmentem gyalog a bálba!

- Hazafelé es gyalog menté'?

- Nem! Hazahozott a mentő.

 

 

 

 

 

 


 

 

--

C.


 

 

--

C.

 

 

 

 

 


 

 

--

 


 

 

 

 


 

Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
www.avast.com