Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FEBRUÁR 06.

H A V I     P R O G R A M !

 

DÁTUM: 2017.február 06.

 

IDŐPONT: 16 óra.

 

 

TÉMÁK:

 

            1.Bogyós gyümölcsök termesztése.

 

           2.:.Beszámoló a 2016. évről.

 

           3.:Pénzügyi ellenőrző biz.beszámoló.

 

         4.:Születésnaposok köszöntése.

 

 

 

ELŐADÓK:

 

 

                 1.:Polyáné Dr. Hanusz M.

 

                 2.:Hegedüs Csabáné elnök.

 

                3.:Ihász Kálmánné.

 

              4.:Jankóné Nagy K.

 

                

 

 

AZ ELŐADÁSOK RÖVID ŐSSZEFOGLALÓJA.

                2017.02.06.-kertb.kozgyules--.jpg                                           Jegyzőkönyv2017.02.06.-kertb.kozgyules---sieles-002.jpg

A jegyzőkönyv a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körének közgyűlésén készült.
A közgyűlés helye: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár
A közgyűlés időpontja: 2017. február 06. 16 ó.
Jelen vannak: 41 fő

Hegedűs Csabáné elnök üdvözli a meghívott előadót: Pólyáné dr Hanusz Borbálát a Nyugatmagyarországi Egyetem Kertészeti Tanszékének munkatársát, valamint a tagságot. Felkéri Jankóné Nagy Katalin titkárt a napirendi pontok ismertetésére és a közgyűlés levezetésére.                           Napirendi ponton kívül tájékoztatja a tagságot hogy Liszkai Lórántné tagunk súlyos betegségben elhunyt, a tagság egy perces néma felállással emlékezik meg róla. Elhunyt tagtársunk férje elmondja elhunyt felesége betegségét, melyről a tagságnak nem volt tudomása és megköszöni az együtt érzést.

Jankóné Nagy Katalin ismerteti a napirendi pontokat:

1/ Pólyáné dr Hanusz Borbála előadása a bogyós gyümölcsökről
2/ Közgyűlés: az elnök pénzügyi beszámolója az elmúlt évről, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója
3/ Kertbarát hírek: Hegedűs Csabáné
4/ Borverseny: Nagy Béla
5/Születésnaposok köszöntése: Jankóné Nagy Katalin                                                                                   

1/ Pólyáné dr Hanusz Borbála a bogyós gyümölcsökről tart értékes előadást, melyet dia vetítéssel illusztrál. Felsorolja a legismertebb, Magyarországon is termeszthető bogyós gyümölcsöket, ismerteti azok szaporítását és gondozását. Részletesen ismerteti a gyümölcsök tartósítását, a fogyaszthatóság módját valamint fogyasztásuk élettani hatását. Az előadás után megválaszolja a felmerült kérdéseket.

Hegedűs Csabáné elnök megköszöni az előadást, valamint azt a munkát, amit az előadó az elmúlt évben a kertszemle és a Magyarország legszebb konyhakertje bejárásánál és bírálatánál nyújtott.

2/Jankóné Nagy Katalin megállapítja, hogy a jelen levő 41 fővel a közgyűlés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetésére Soós Istvánnéra, felkéri a tagságot, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a feladatra Soós Istvánnét.                                    A tagság a felkérést egyhangúlag támogatja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Gaál Jánosnét és Páder Bélánét javasolja, a tagság ezt is ellenvetés nélkül elfogadja.
Ezután felkéri Hegedűs Csabáné elnököt az éves beszámoló megtartására.
Hegedűs Csabáné ismerteti az egyesület pénzügyi mérlegét, mely tételesen részletezve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítja, hogy jól gazdálkodtunk, a befolyt tagdíjból, pályázatokból és egyéb támogatásokból tudtuk fedezni évközi programjainkat, kiadásainkat és az előző évhez képest némi többlettel sikerült zárni az évet.

Ezt követően részletesen beszámol az elmúlt év összes rendezvényéről, fotókkal is felidézve azokat. Megköszöni a vezetőség egész évi munkáját és a tagság támogatását.

Jankóné Nagy Katalin felkéri a tagságot, hogy amennyiben elfogadja a beszámolót kézfeltartással szavazzon. A tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadja.
A titkár felkéri Ihász Kálmánnét, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetőjét beszámolójának megtartására.

Ihász Kálmánné elmondja, hogy a bizottság  valamennyi bevételi és kiadási tételt részletesen megvizsgált és mindent rendben talált. Külön dicséret illeti meg Benkiné Ligeti Erzsébet pénztárost a precíz munkájáért és Hegedűs Csabáné elnököt, amiért minden számlán feltüntette hogy minek a terhére lett elszámolva, ezzel nagy segítséget nyújtott az ellenőrzéshez is.

Jankóné Nagy Katalin felkéri a tagságot, hogy amennyiben elfogadja a beszámolót kézfeltartással szavazzon.                                                                  A tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadja. Jankóné Nagy Katalin a tagság nevében megköszöni az elnök munkáját.

3/ Hegedűs Csabáné: Kertbarát hírek

-a farsangi összejövetel nagyon jól sikerült. A férfikórus színvonalas műsort adott, az asszonycsapat pedig cigány dalokkal, vidám jelenetekkel járult hozzá a jó hangulathoz.
-a levéli töpörtyűsütő versenyen Farkas András, Nagy Béla és hegedűs Csaba alkotta csapat vett részt, második helyezést értek el, gratulálunk nekik.
- a tagdíjakat március 31-ig lehet befizetni, aki még nem tette meg a mai taggyűlésen is pótolhatja
- a civil szervezetek vezetői meghívást kaptak a városi sportcsarnok megtekintésére, amelynek örömmel tettek eleget. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre egy ilyen nívós létesítménnyel gazdagodott a város, amely már régi vágyunk volt.

4/ Nagy Béla tájékoztatja a tagságot, hogy a borverseny március 3-án lesz, ismerteti a részvétel feltételeit
5/ Jankóné Nagy Katalin felköszönti a születésnaposokat

Törökné Gizike megköszöni a farsangi összejövetel műsorához a szereplők által nyújtott segítséget, egyúttal felhívja a figyelmet, hogy febr. 28-án a Hanság Múzeumba bevihetők a személyesen készített kézműves tárgyak bemutatás céljából.

Hegedűs Csabáné megköszöni a részvételt és a taggyűlést bezárja.

                                               K.m.f.
                                                                                  Soós Istvánné jkv.vezető