Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JANUÁR 08.:Taggyülés

H A V I     P R O G R A M !

 

DÁTUM: 2018. január 08.

 

IDŐPONT: 16 óra.

 

 

TÉMÁK:

 

            1.Elnöki beszámoló 2017.évi munkákról.

 

           2.:Pénzügyi beszámoló.

 

           3.:Ellenörző bizottsági beszámoló.

 

          4.:2018.évi munkaterv.

 

  

 

 

 

ELŐADÓK:

   1.:Hegedüs Csabáné

  2.:Ihász Kálmánné

  3.:

 4.:Jáni Lajos

 

 

AZ ELŐADÁSOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

 

      

Kertbarát kör első összejövetele.

A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre január 8-án megtartotta az első közgyűlését a Művelődési Központban. A múlt év decemberében megválasztott új vezetőség a közgyűlés megkezdése előtt egy órával összeült, kidolgozta a stratégiát az előttük álló feladatokra. A múlt évet 73 lelkes taggal zártunk és az első összejövetelünkön már 80 fős aktív tagból 68-an voltunk jelen. A lelkes és már nem fiatal ambiciózus csapat aktív hozzáállása meglepetés volt a számomra és egyben dicséretre méltó. Megújuló vezetéssel, megújuló módszerekkel, „Munkatervünk” szerint, szeretnénk a hangulatot, lelkesedést felkelteni a tagság körében és ehhez neves előadókkal, nívós kirándulásokkal, kertészeti,- gyógynövényi bemutatókkal, kiállításokkal, a kertészetet kedvelők érdeklődési körének formálásával kívánjuk felhívni magunkra a figyelmet. Mindezek szemléltetésére lehetőséget biztosítunk a kertbarátok honlapján, a www.mvarkertbarat.eoldal.hu és a zártkörű „Kertbarátkör Mosonmagyaróvár” Facebookon, valamint a térségi és helyi sajtóorgánumokban.

Az egyesületünk célja sokrétű, városunkban és környékén élő, kertészkedő emberek tevékenységének összefogása a legfontosabb, amit politikamentesen kívánunk megvalósítani. Fontosabb céljaink a következők: környezetünk védelme és szépítése, környezet- és növényvédelmi tájékoztatás, biokertészet megvalósítására törekvés, talajerő gazdálkodás, kertészeti kultúrák, gyümölcsösök fontos munkálatainak, aktuális feladatainak szakszerű tájékoztatása, feldolgozási, tartósítási tapasztalatok megosztása, borkezelés, pinceműveletek ismertetése, távolabbi vidéken történő helyszíni szemle tartása, gyógy- és fűszernövények népszerűsítése.

Az elmúlt több évtizedes kertszemlék, tanácsadások, gyümölcsfametszési gyakorlati bemutatókat továbbra is napirenden tartjuk, amelyre fokozott érdeklődés adódik. A tevékenységünk immár nemzetközi szintérre is kiterjedt, hisz minden évben a városvezetéssel összehangolva Szlovákiában Dunaszerdahelyi közösséggel közös találkozókat szervezünk.

A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre szívesen fogadja az érdeklődőket, hisz a magas életkort elérő tagjainkban is van változás. Az új e-mail címünkön janilajos@gmail.com szívesen fogadjuk a lelkes érdeklődőket, az egyesületünk támogatóit, működésünkhöz segítséget nyújtókat. Kívánok a Mosonmagyaróvári Kertbarátkör tagjainak erőt, egészséget és Boldog  Új esztendőt.     

Jáni Lajos elnök

 

     

Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre 2017. évi beszámolója

 

Köszöntelek benneteket a 2017. évi beszámoló közgyülésünkön.

Eltelt öt év elnökségemmel, az utolsó év tevékenységéről számolok be.

Kiemelkedő eseményünk volt tavaly a 45. évforduló megünneplése, a utóbbi időszakról készítettünk kiadványt és az, hogy a Dunaszerdahelyieket az öt év alatt 3. alkalommal láttuk vendégül.

A 3 napos tanulmányútról lemondtunk, helyette csak egy naposat szerveztünk. A terveink összhangban álltak a bevételeinkkel, csak minimálisan csökkentek pénzeszközeink. Szem előtt tartottuk a tagság fizikai és anyagi lehetőségeit.

2017. évi mérleg részletes ismertetése:

 

Beszámoló

a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre 2017. évi pénzgazdálkodásáról.

Bevételi oldal

                Induló tőke 2016.01.01-én                                                                         1,137.430 Ft

                Kamat,tagdíj,egyéb,kerekítés                                           149.362,-

                Önkorm.támogatás                                                            380.000,-

                /polgármest.,képvis.,pályázati/

                Támogatás vállalattól                                                           30.000,-

                Tagság befizetése                                                                 60.800,-

                Stornó tétel /előleg/                                                             9.000,-

                Összes bevétel 2017. évben                                            629.162,-             629.162 Ft

                               Összes pénzkészlet                                                                       1,766.592 Ft

 

Kiadási oldal

                Irodaszer,szakkönyv,postaktg.,

                Egyéb anyagok                                                                      93.973,-

                Bérlet díj                                                                               57.000,-

                Bankktg.,pályáz.illeték                                                          7.345,-

                Könyvelési díj                                                                       36.000,-

                Tagdíjak                                                                                  11.600,-

                Szállítás/személy,virágszáll./                                               40.000,-

                Étel,ital,egyéb rendezvény                                               253.103,-

                Egyéb igénybevett szolg.,kerekítés                                  67.311,-

                Kiküldetés                                                                             23.225,-

                Karbantartás                                                                           5.000,-

                Jutalom                                                                                  74.000,-

                Előleg                                                                                       9.000,-

                Összes kiadás                                                                      677.557,-              677.557 Ft

                               Záró egyenleg 2017.12.31-én:                                                   1,089.035 Ft

 

Lekötött betét                                                                                                                   675.044 Ft

Elsz.betétszámla                                                                                                                387.263 Ft

Pénztár                                                                                                                                 26.730 Ft

                               Záró egyenleg 2017.12.31-én:                                                    1,089.035 Ft

 

 

A készpénz ügyekkel foglalkozó Benkiné Ligeti Erzsébet kifogástalan, mindenben segítő munkát végzett ebben az évben is.

Fontos és lelkiismeretes munkát végzett a pénzügyi ellenőrző bizottság vezetőjeként Ihász Kálmánné, Papp Lajos és Liszkai Lóránt pedig a bizottság tagjaként.

Taglétszámunk a 2016. év végén 74 fő volt. Betegség, egyéb elfoglaltság, időpont ütközés és tagdíj nem fizetés miatt idén 9 fővel csökkent. Ezen kívül tavaly 4 fő kertbarátunktól vettünk végső búcsút. Újonnan belépő tag 12 fő volt. Az év eleji induló létszámunk 73 fő. A tagdíj befizetés határideje március 31., a befizetők létszáma is hozhat még változást.

A 2017-es évben munkatervünkben szereplő előadásokat, programokat maradéktalanul teljesítettük.

Filmet vetítettünk a környezetkímélő kertművelésről, a gyógynövények és hatásuk témában.

Dr. Pólyáné Hanusz Borbála a bogyós gyümölcsökről,

ZKI vetőmagforgalmazó a zöldségmagokról,

a komposztálás fontosságáról és a lehetőségek kihasználásáról a Kompásztor Kft.től az ügyvezető Pásztor József és munkatársai tartottak előadást, valamint bemutatót termékeikből.

Rinner Jenő a Kapuvári Kertbarát Kör elnöke a hazánkban is termeszthető különleges zöldségekről és gyümölcsökről tartott előadást és bemutatót.

Biewald Bernadett az alternatív növényvédelemmel kapcsolatban konzultációra hívta a kertbarát tagokat.

Jankóné Nagy Katalin a különféle tartósító eljárásokról,

Ihász Kálmán tagunk pedig a szőlőtermésről, borkészítéssel kapcsolatban mondta el tapasztalatait, de a metszési bemutató- nak is aktív résztvevője.

Dr.Kocsis Sándor a borversenyünk elnöke értékelte és adta át az okleveleket.

Ezeken az előadókon kívül még jelentős szerepet vállalt összejöveteleink alkalmával Ihász Kálmánné, Ábrahám Tivadar, valamint a vezetőség minden tagja. A választás előkészítésében fontos sze-repet szántam Soós Istvánnak, Tóth Jánosnénak és Farkas András nak a lebonyolításban pedig Csendes Mihálynak, Bella Sándornak, akik maximálisan álltak a feladat mellé, így mindenki megelégedésére sikeres választást bonyolítottunk le, aminek szívből örültem és köszönetemet fejezem ki mindannyiuknak.

Megkülönböztetett köszönet illeti még Makai János kertészmérnököt, aki 11 éve tartja sokakat érdeklő szemléltető oktatását a gyümölcsfák metszése, gondozása témában, valamint Németh Andreát az önkormányzat környezetvédelmi referensét, akivel szakmai, de gazdálkodás szempontjából is sikeres kapcsolatot ápolunk.

A taggyülésen kívül szervezett első programunk minden évben a farsangi bál, ahol a támogatókat is vendégül látjuk. Többeket is meghívtunk, a rendezvényen Németh Andrea és Szabó Miklós képviselte az önkormányzatot, az anyagi támogatók sajnos nem tudtak eljönni. A tagok közül 33 fő jött el és mint minden évben, most is nagyon jól éreztük magunkat. Fergeteges műsort írtak és adtak elő a humort jól ismerő szereplők. A versek, a férfi és női énekkarok, a klarinét és citera még szinesítették az összejövetelt.

Január 21-én a levéliek által szervezett töpörtyüsütő versenyen szerepelt Farkas András, Nagy Béla és Hegedüs Csaba, ahol jó sütéssel a II. helyezést hozták el.

Február 24-én tartottuk borversenyünket, ahol 11 kertbarátunk 22 bora versenyzett. 8 fehér, 5 rozé és 9 vörös borral. A legtöbb pontszámot Hegyi László rozé bora kapta. Ismét meglepett ben- nünket Beregszászi Balázs egy régi térképmásolattal, amelyen a régi Magyarország borvidéke láthatóak. Köszönöm az előkészítő és lebonyolitásban résztvevők munkáját.

A március eleji szokásos nőnapi köszöntést idén Szücs Lajos állította össze és egy szál virággal köszöntötték férfi tagjaink a kertbarát hölgyeket.

Március 10-én Nagy Béla rókadombi kertjében metszési bemutatót szerveztünk Makai János közremüködésével, csaknem 30 fő érdeklődővel, amit magbörzével kötöttük egybe. Köszönöm a szendvicseket és süteményeket, valamint az italokat, ami igazi összejövetellé tette a bemutatót.

Április 7-én tartottuk a kertbarát kör fennállásának 45. évfordulóját a MOFÉM étteremben 61 fő részvételével. Meghívtuk és a KKOSZ oklevelét adtuk át Németh Andrea környezetvédelmi referensnek, Makai János kertészmérnöknek, Kocsis József, valamint Hiller Istvánné alapító tagunknak ezen alkalomból. A Szücs Lajos vezetőségi tagunk által összeállított kiadványt minden kertbarát tagunk és a meghívottak, valamint a polgár- mester úr is átvehették. Ezen ünnepségünkre az önkormányzattól 80 eFt-ot nyertünk pályázat utján, a tagi befizetés 60.800 Ft volt. Képkeretre, fotómásolásra, a kiadvány nyomdai ktg-re, a vacsora és virágcsokrokra számoltunk el, ezen felül a kertbarát kasszát 45.360 Ft terhelte meg.

Május 12-én tanulmányúton vettünk részt 48 fővel Ipolyszakállos – Esztergom -.Baj programokkal. A szlovákiai mézfeldolgozó és annak termékei, az esztergomi ebéd, valamint a baji borkóstoló maradandó emlékeket hagyott bennünk, melyhez az esztergomi kertbarátok elnökének idegenvezetése nagyban hozzájárult. Ezt az utat a kertbarátok egyénileg finanszírozták.

Június és augusztus hónapokban tartottuk a kertszemlét, melyet a Magyarország Legszebb konyhakertje versennyel kötöttünk össze. Az önkormányzat biztosította a gépkocsit és Németh Andrea vezetésével, dr. Hanusz Borbála és Schiller Ottilia az egyetem kertészeti tanszék munkatásai, a kertbarátok részéről Soós Istvánné és jómagam közremüködésével. 11 tagunk és 10 városlakó kertjét néztük meg, köztük 3 óvodáét. A tagjaink kertjei nyerték el a legjobb helyezéseket. I. Hegyi László és felesége általános, zártkert kat.-ban Kovács Ernő és felesége, hobbikert 50 m2 alattiban pedig Gyimóthy Gábor lett az első, gratulálunk munkájukhoz.

Június 16-ára hívtuk meg a dunaszerdahelyi kertbarátainkat, akik 40 feletti létszámmal érkeztek. Polgármesterünk fogadta őket a hivatalban, majd Beregszászi Balázs mutatta be belvárosunkat. Ezután tízóraira hívtuk őket a Magyar utcai vendéglátóhelyre. A kálnoki rózsakert, a helytörténeti gyüjteményes kiállítás és a bucsujáró hely kápolnájának bemutatása után a cikolai ifj.Czina Ferenc és felesége biogazdaságát mutattuk meg, ismertették gazdálkodásuk törekvéseit. Ezek után sérfenyőn fogadta mintegy 30 kertb.tag ebédre a vendégeket. Erre a programra az önkormányzattól 60 eFt-ot nyertünk pályázatból, mely csak az ebéd nyersanyagát fedezte. Köszönet a főzésben nagy szerepet vállaló Kovács Mihálynénak és Lang Istvánnénak, valamint segítőiknek, nem utolsó sorban a süteményt készítőknek, az italok felajánlóinak. Jó vendéglátók voltunk, mindenki kereste a dunaszerdahelyiek kedvét, igy hangos és hangulatos eseményt tudhatunk megunk mögött. A kertbarátaink egyénileg 33 eFt-tal, szerveztünk még 54.950 Ft-tal járult hozzá a költségekhez.

A terménykiállításunk szept. 6-9. volt. A legnagyobb kiállítók közül az Ábrahám házaspár és Hegyi Lászlóék sem tudtak kiállítani. A szervezést komolyabbra kellett venni, hogy a már bejelentett, pályázatban is szereplő rendezvényt meg tudjuk valósítani, megteljen az aula. A felmérés alapján látni lehetett, hogy a két kiállító nagyon hiányzik, így döntöttem a kertészeti, háztartási eszközök kiállítása mellett, amely plusz feladatot jelen- tett. Szerencsénkre Hegyi Lacinak összeállított kiállítási anyaga volt, mely adta az alapot. A kiállítás megtervezése után nyomoztunk az eszközök, berendezési tárgyak után. Amit saját magam tudtam hozni az volt még biztos. Az év elején készített felmérés bizalomra adott ugyan okot, viszont az utolsó pillanatig kérdéses volt a régi konyhaszekrény és zsalugáteres ablak, melyet nem kis munkával Kovács Ernőék bocsátottak rendelkezésre. Jó lett az elrendezés és az egész összképe. Természetesen legnagyobb feladat a termények, virágok bemutatása, megjelentetése volt. Gyönyörű asztalok születtek, mindenki külön-külön olyan igényes összeállítást készített, amelyre büszkék voltunk. Az egész színvonalát emelte a kapuvári kertbarátok elnökének kiállítása is, aki jövőre is szívesen eljön. A kiállítók száma felülmúlta a korábbiakat, a külsősökkel együtt 38-an állítottak ki, vagy hozták el mutatós, nagy virágaikat. Az utolsó heti sajtómegjelenések meg-tették hatásukat, sokan eljöttek. A Magyarország legszebb konyhakertje mosonmagyaróvári díjátadása is szinesítette a megnyitót, minden benevezett vásárlási utalványt kapott. Az önkormányzat pályázatán 90 eFt-ot nyertünk erre a célra. Az összes ráfordítás 101.945 Ft, tehát szervezetünket 11.945 Ft-tal terheltük meg. Nyereségként jelentkezett, hogy az önkormányzat állta a fogadás költségét a díjkiosztóval kapcsolatosan.

Köszönöm minden kiállító, a berendezésben segítő, a műsorban és az ügyeletben részt vállaló, süteményt, szódát, egyéb italt hozók munkáját, felajánlásaitokat, ami sikeressé tette ezt a rendezvényünket.

Szeptember 21-i Csallóköz gyümölcsei kiállításra utaztunk Dunaszerdahelyre 16 fővel. A vásárt és a kiállítást is megnéztük. Örülünk kertbarátaink sikerének, mert megállapítható, hogy egyre színvonalasabb kiállítást rendeznek. A szervezés és a megjelenítés, rendezettség sokat emel a látványon. Sajnálatos, hogy a busz elszámolásra rajtam kívül álló ok miatt nem került sor. 2018. január 6-án vettem át a számlát. Természetesen el kellett hogy fogadjam, hiszen visszamenőlegesen is lehet számlázni az előző évre, de ez már az én elszámolásom után történt, így az a 2018. évet érinti.

A következő tanulmányútunk a szeptember 29-i egynapos Zirc-Mór-Bársonyos út volt, amelyen a kertbarát munkájában részt vállalók kedvezményét érvényesítettük. 27 tag vett részt, a többi férőhelyet külsősökkel töltöttük meg. A teljes bekerülési költség 302.835 Ft, melyből a kedvezmény 74.000 Ft-ot tett ki.

Köszönet Papp Lajosnak a bársonyosi fogadásért.

A december 14-i adventi összejövetelünk volt ebben az évben az utolsó, ahol 61 tag ünnepelt együtt. Kellemes, hangulatos összejövetel volt, ahol a tagjainkból összeállított csoport alkalomhoz illő műsorral szerepelt, a vacsora még hozzátett az ünnepi hangu-lathoz. A kertbarát tulajdonában levő televiziót egyik legnagyobb kiállítónk Takaró Sándor, a másik nagy kiállítónk Ábrahám Tivadar pedig a DVD lejátszót kapta meg.

A fentiekből már kiderült, hogy változatlanul jó a kapcsolatunk a dunaszerdahelyi kertbarátokkal, az önkormányzattal, név szerint dr. Iváncsics János alpolgármesterrel, Németh Andrea környezet-védelmi referenssel, valamint Staár Katalin és Muráncsik László képviselőkkel. Anyagi támogatónk az Óvár-Chem, de ajándék-utalvánnyal támogatott bennünket a mosoni gazdabolt Biewald Bernadett és a Liszkai virágkereskedés, valamint a Winkler Tüzép-től minden esetben a kertészkedéssel kapcsolatos eszközökre is számíthattunk.

Több alkalommal vettem részt a Kertészek és Kertbarátok Országos értekezletén, melyen hallottakat igyekeztem továbbadni tagjainknak. A 3 napos országos értekezleten Gyöngyösön vettem részt, ahol a szakmaiság mellett közelebb kerülhetünk az országban müködő kertbarát szervezetekhez, tapasztalatokat mi is hasznosíthatjuk.

Jó a kapcsolatunk a Győri és Kapuvári Kertbarátokkal, akikkel igyekszünk egységes álláspontokat kialakítani az érvényesíteni. Hasznos konzultációkat folytatunk és segítjük egymás munkáját.

Most pedig kertbarátaim nevében szeretném megköszönni a vezetőség munkáját. Jankóné Nagy Katinak, aki napi munkája mellett látta el a titkári teendőket. A tagnyilvántartást, a határozatok könyvét vezette és aktívan részt vállalt a vezetőség munkájában, taggyüléseken ünnepi verssel köszöntötte a szülinaposokat.

Törökné Gizike a legaktívabbak közé tartozik. A müsorok összeállítója, szervezője, a terménykiállítás berendezésében, kialakításában nagy részt vállal. A nyiltság, a szereplés nem áll messze tőle, mindig van véleménye. A szervezésnél, létszámgondoknál lehetett rá számítani.

Soósné Margitra is minden területen számíthattam. Folyamatosan végzi a jkv. vezetést, valamint a pályázati munkálatokban nagy szerepet vállal, de minden vállalásban benne van, igyekszik a tőle telhető maximumra. Az idei évben a kertszemléknél vállalt még feladatot.

Sajnos Kissné Marcsi nincs már közöttünk, de mindenki tudja, hogy a jelentkező problémái ellenére is figyelemmel kisérte munkánkat és többször konzultáltunk, mondta el segítő véleményét, meglátásait.

Nagy Béla talán a legnagyobb tapasztalattal és aktivitással áll a feladatok mellé. A metszési bemutató, a borversenyek, a Márton napi borünnep, a terménybemutató egyik fő szervezője. A meghívók és rendezvények fő ügyintézője. A kirándulások programja-inak szervezésében jól használható jártasságra tett szert az évtizedes vezetőségi tagsága révén is. Nagy segítség volt a választások előkészületeiben és a jelölésben. Az ő meglátása volt új elnökünk tagfelvétele.

Szücs Lajos vezetőségi tagunkra az eseményekről szóló cikkek írása, honlapra kerülése lett bizva. A tavalyi évben nagy feladatot vállalt az évfordulós kiadvány összeállításával. Szívesen vállalta a nőnapi ünnepségek lebonyolítását és a rendezvények szervezésében, bonyolításában is aktívan részt vállalt feleségével együtt.

A vezetőségre jellemző, ami funkciójukból is következik, hogy csaknem minden alkalommal részt vettek a vezetőségi megbeszéléseken, véleményt nyilvánítottak és rendszeresen figyelemmel kisérték a rendezvényeket. Folyamatosan, tevékenyen segítették a feladatok megvalósítását, az egyéni vállalásuk mellett.

Természetesen nagy köszönet illeti azokat a tagjainkat – sokan a legidősebbek közül valók – akik folyamatosan vállalják a rész- vételt, a kiállítást, a sütemény, vagy ital felajánlást, a díszítést, a rendrakást, a berendezést, neveznek a kertszemlékre. Igaz a kert- barátoknál ez az alap, de vannak felelősséget vállalók, akik igyekeznek a szervezet érdekeit képviselni.

Itt szeretném megköszönni Ihász Kálmán aktivitását a taggyüléseken és szereplését a rendezvényeken, dr. Galambos Tibor fáradozását a honlapunk karbantartásáért és a Csendes család önzetlen segítségét, valamint Hegedüs Csabának, hogy mellettem volt a nagy feladatokban.

Jó egészséget és újabb jó kertbarát esztendőt kívánok mindenkinek és köszönöm eddigi támogató segítségeteket, hogy kipróbálhattam magam ezen a területen is. Sok volt a feladat, de így tapasztalatot szereztem és nyugalommal, megelégedettséggel adhattam át az elnöki feladatokat.

A beszámolót készítette: Hegedüs Csabáné 2013-2017. kertb.elnöke