Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KAPCSOLAT KIALAKULÁSA

 

      Dunaszerdahely – Mosonmagyaróvár kertbarátok
kapcsolata
 
 
 
Több mint 10 esztendeje hogy eredményes, jó kapcsolatot
tartunk a Dunaszerdahelyi Kis Kertészkedők Szövetségével.
Abban az időben már testvérvárosi kapcsolatot ápolt Duna-
szerdahely és Mosonmagyaróvár.
Polgármesterünk Stipkovics Pál és Dunaszerdahelyről Nagy
Frigyes alpolgármester úr a kapcsolatok elmélyülése, kiter-
jesztése érdekében megbeszélték, hogy a két városban már tevékenykedő kertbarátokat is bevonják ebbe a kapcsolatba.
 
2000-ben Mosonmagyaróvár város vezetése látogatást tett
Dunaszerdahelyen, ahol a kertbarátoktól Kocsis József akkori
elnök is a delegáció tagja volt. A delegáció többek között egy gyümölcskiállításon is részt vett.
 
2001. évben Mosonmagyaróvár városa hívta meg testvérváro-
sát. Szigetközi kirándulás után Kimlén vendégelték meg a kertbarátokat.
A következő találkozóra Dunaszerdahelyen került sor, ahova
meghivták a móvári kertbarátok vezetőségét. A meghívás apro-
pója a Csallóköz gyümölcsei címü kiállítás volt, melyen szoro-
sabbá fűződött a két szervezet kapcsolata.
A vezetőség akkor elhatározta, hogy Mosonmagyaróváron is
megrendezik a kertbarátok kiállítását, de nemcsak a gyümölcs,
hanem virág és zöldségekre is kiterjesztve.
A kiállítás nagy sikert hozott, amelyre meghívtuk a testvérszer-
vezetet is.
A városok vezetői örömmel vették a kapcsolatot és minden se-
gítséget, támogatást megadtak a fejlődés érdekében. Ennek volt köszönhető, hogy a két város kertbarát szervezete szerződésben rögzítette hivatalosan is az egymás iránti elköteleződést, melyet a Dunaszerdahelyi Kis Kertészkedők Szövetsége részéről dr. Mag
Gyula, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok részéről Króneisz
Flórián elnökök írtak alá.
 
A szerződés aláírása óta rendszeres kapcsolatban van a két szer-
vezet. Minden éven találkozunk váltakozva hol Dunaszerdahely-
en, hol Moson-magyaróváron.A cserelátogatáskor kb. 50 fővel
veszünk részt.
A programokat igyekszünk minél változatosabbá tenni, hogy kel-
lemes, hasznos programot biztosítsunk vendégeinknek. Ennek érdekében minden tagunk örömmel és aktívan részt vesz.
 
Idén június 8-án látjuk ismét vendégül testvérszervezetünket,
ahol Rongits Pál a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Egyesületé-
nek elnöke fogadja a 2010-ben megválasztott Szabó István Du-naszerdahelyi Kis Kertészkedők Szövetsége elnökének vezetésé-
vel érkező delegációt.
 
Mosonmagyaróvár, 2011. június 2.
 
 
Lejegyezte:Hegedüs Csabáné